Reth Nesh

BIOFERMA RRAMILLI 04 “ me qender Komuna Gjepalaj, fshati Likesh – Durres, me administrator z.Agron Rramilli dhe z.Astrit Remilli e ka filluar aktivitetin e saj me 30/06/2004.

Ajo ka si objekt veprimtarine e rritjes, mbareshtimin e gjedhit racor dhe gjedhit autokton shqiptar me drejtim kryesor prodhim qumeshti dhe mish i fresket .Kompleksi ka nje siperfaqe rreth  28500 m² ne total ndersa siperfaqja e ndertimit te ambjenteve eshte 13.200 m2. Siperfaqja e tokave te blera bujqesore eshte rreth 80 ha ndersa siperfaqe toke te marra me qera nga fermeret me perdorim 5- vjecar jane rreth 70 ha. Ne baze te  programit te saj te zhvillimit gjate vitit 2004 – 2010, jane bere investime te medha per ndertimin e ambjenteve  per mbareshtimin ne kushte moderne te blegtorise si me poshte:

a. Stallat per mbareshtim  gjedhi.       b. Stalla e maternitetit.

c. Stalla e vicave femra per remont.  d. Stalla e majmerise.

e. Ambjentet e mjeljes se lopeve. f. Kapanonet per  mjetet    bujqesore.  g. Oficina per mekaniken bujqesore.

h. Ambjent per perpunimin e bazes ushqimore. i. Lavazhi

j. Hangaret per grumbullimin e bazes ushqimore , gropa     silazhi , gropa plehu organik. k. Kabinat elektrike.

l. Puse dhe Depo uji.. Ambjente te jashtme  te gjelberuara .

n. Kompleksi i Agro-Turizmit. nj. Rruge komunikacioni brenda kompleksit blegtoral.

Ne zbatim te programit per zhvillimin e kompleksit i bazuar ne  pervojen bashkohore europiane  gjate ketyre viteve jane bere investime te medha per  permiresimin racor te gjedhit duke eksportuar nga vende te Bashkimit Europian  krere gjedhi racor me drejtim prodhim qumeshti te cilat jene lope te racave te ndryshme si Holshtein, Brune Alpine, Simental etj. Synohet te shtohen rrace Vendi.

Gjithashtu materiali biologjik qe perdoret ne fermen tone merret nga firma me prestigjose te huaja te standarteve me te larta te kontrollimit  dhe certifikimit racor te gjedhit .

Investime te konsiderushme jane bere per blerjen dhe  instalimin e paisjet ku vecojme:

§         Sistemin modern kompjuterik te mjeljes, Viti i prodhimit 2006 dhe i modelit 2×10 ( hal peshku ) .

§         Sistemi i automatizuar dhe i sterilizuar i depozitimit te qumeshtit ne tanket e ftohjes.

§         Sistemi i te ushqyerit te gjedheve ne menyre moderne  .

§         Silloset per mbartjen dhe perzierjen e automatizuar te ushqimit .

§         Sistemi i pastrimit te plehut ne stallat e brendeshme me rasketa automatike te prodhimit shkurt 2006.

§         Gropat e silazhit modele te tipit Austriak etj.

Per bujqesine jane bere investime per blerjen e makinerive e agregateve bujqesore kryesisht jashte vendit  te prodhimeve e tipeve bashkekore te standarteve nderkombetare. Vecojme

automjetet bujqesore si: traktore, makine silazhi, makine korrese, kultivatore  prashites, mjete trasporti, plugje etj…

 

BIOFERMA RRAMILLI 04 “ ka realizuar me sukses kontrata me firmat  prestigjioze nderkombetare  .

Gjithashtu nje eveniment per tu shenuar eshte dhe mbjellja e nje siperfaqeje te konsiderueshme me  ULLINJ.

Leave a Comment